2019-03-18

ISFRITT I DYVIKEN

Nu har isen gott i Dyviken samt att vädret ser ut att stanna på rätt sida om nollan :)

Välkommen att boka sjösättning Ni som vill vara tidiga i sjön!