• 08-543 543 00

Vi bidrar till Sweboats Miljöfond

Vi är anslutna till den ideella Insamlingsstiftelsen Sweboats Miljöfond för att ta ansvar för vår gemensamma miljö och minska båtlivets avtryck.

Genom Miljöfonden kan vi få hjälp att arbeta med miljöfrämjande åtgärder hos oss lokalt samtidigt som vi bidrar till att båtlivet blir mer miljövänligt i stort. 

Vi är alla ansvariga för båtlivets miljöpåverkan, både existerande och framöver. Vi – kunder och branschföretag - har använt för tiden  godkända produkter, men med dagens kunskaper vet vi att använda produkter är skadliga för miljön vilket innebär ett ansvar. Miljöåtgärder är kostsamma och bidraget är en viktig del i det stora miljöarbete båtlivet står inför.

Medlen i Miljöfonden kommer att användas för åtgärder som att kartlägga, stoppa och sanera föroreningar, förebyggande åtgärder, informationsspridning och införande av miljövänliga alternativ.

Miljöfonden administreras av Sweboat - Båtbranschens Riksförbund som en ideell insamlingsstiftelse vid namn ”Insamlingsstiftelsen Sweboats Miljöfond” vars syfte enbart är miljöförbättrande åtgärder för båtlivet.

Det är obligatoriskt för alla båtplatsinnehavare, sommar som vinter, att via oss ge ett bidrag till Miljöfonden.
För närvarande är det på 200 SEK per plats.

Vill du bidra ytterligare till Miljöfonden eller inte har båtplats hos oss så swisha valfritt belopp till 123-527 82 88 (Dyviks Varv AB) så slussar vi ditt bidrag vidare. Märk bidraget ”Miljöfonden”.