• 08-543 543 00

Miljö och hållbart båtliv

Vi tror på ett hållbart båtliv och miljöfrågor är en viktig del av vår dagliga och långsiktiga verksamhet.

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom att följa Sweboat – Båtbranschens Riksförbunds miljöprogram för marinor och varv.

Vår sjömack är en av få i Sverige som har fossilfri HVO100 diesel och erbjuder alkylatbensin på pump.

För att minska våra utsläpp i båthanteringen drivs våra kranar och fordon av miljömärkt el eller fossilfri HVO100 Diesel.

Vi inventerar alla våra båtar som är äldre än 1996 för att se att de inte har gamla lager av TBT-bottenfärg som riskerar att förorena mark och även utgöra en arbetsmiljörisk.

Vi är anslutna till insamlingsstiftelsen Sweboats Miljöfond vars syfte är att stötta miljöförbättrande åtgärder hos Sweboats – Båtbranschens Riksförbunds medlemmar.

Miljöregler

Vi har miljöregler (klicka här för att läsa)som gäller på vårt område och vi delar med oss av våra tips och uppmanar till ett miljövänligare båtliv (klicka här för att läsa).

På marina finns miljöstation som farligt avfall från verksamheten och båtplatskunder.

Vi erbjuder avspolning på spolplatta av båtbotten under säsong så att miljömedvetna båtägare inte behöver bottenmåla sina båtar.  Vi har ett antal båtlyftar och uppmuntrar till att använda skrovdukar och andra alternativa metoder till båtbottenfärg. 

För den som vill förvara sin båt på land under säsong och erbjuder vi tillgång till ramp eller tjästen LOD (Launch on Demand) där vi sjösätter och tar upp båten i samband med användning.