• 08-543 543 00

Dyvik A-Ö (Råd och regler)

Råd och regler för att allt ska fungera:
(klicka här för utskriftsvänlig pdf-fil)

Arbete på båt
Du kan jobba på din båt som står utomhus när du vill. Externa företag som gör arbeten på vårt område ska anmälas till och godkännas av Hamnkontoret. Båtägaren är alltid ansvarig för att våra regler följs. Se även ”Bottenarbeten”.

Arbetsområde
Hela marinan är att betrakta som ett arbetsområde. Gånghastighet gäller. Arbetsmaskiner har företräde och målsmän ansvarar för sina barn.

Bottenfärger
Endast för ostkusten tillåtna bottenfärger får användas. Spola hellre botten eller använd skrovduk. Se lista på godkända färger på dyvik.se under ”Om oss/miljö och hållbart båtliv” samt kemi.se. Marken ska alltid täckas vid bottenmålning!

Bottentvätt
Vi erbjuder båtbottenspolning där vi lyfter båten med vår pelarkran över vår spolplatta med trestegsrening. Både båtar med och utan bottenfärg spolas. Bokas via Hamnkontoret.

Båtbottenarbeten
Alla bottenarbeten som till exempel skrapning och slipning måste anmälas till Hamnkontoret. Uppsatta miljöregler ska följas. 
Mark ska alltid täckas vid bottenmålning. Se skyltar på området samt på dyvik.se under ”om oss/miljö och hållbart båtliv”.

Båtförsäljning
Vi säljer nya båtar från Silver, Sting, Terhi och Vector samt även utvalda bättre begagnade. 
Vi hjälper dig även att sälja din båt.

Båtplatsavtal
Alla båtar ska ha ett giltigt båtplatsavtal för att ha permanent plats på området. Båtplats får ej lånas ut eller hyras ut i andra hand utan hamnkontorets godkännande.

Båttillbehör
I vår butik finns båttillbehör anpassat efter säsong med fokus på båtvård, förtöjning och tågvirke samt säkerhet. Vi samarbetar med alla stora grossister och kan ta hem det mesta på beställning.

Café
Sommarcaféet Muddy Bay Coffee Schack serverar finkaffe, lättare mat och bakverk i vår varvsmiljö.

Delibutik
Under säsong finns en delavdelning i sjöbutiken med rökt fisk, delikatessostar, chark och färska grönsaker. Skaldjur och fisk från Smögen beställs via skaldjurdirekt.se för avhämtning hos oss.

Drivmedel
På sjömacken finns Alkyltbensin på pump och dunk, vanlig bensin samt fossilfri diesel HVO100. I högsäsong bemannad och annars kontoautomat.

Elbilsladdning
Elbilsladdning får endast ske vid uppmärkta platser och uttag.

Eluttag
Eluttagen klarar max 6A/1380W strömuttag. El får bara vara tillkopplad när man är ombord på båten. Gäller året runt. Kontinuerlig anslutning/elbilsladdning är ej tillåten. För elbilar finns laddplatser.

Extratid i sjön
Det finns möjlighet att mot en avgift förlänga tiden i sjön utöver datum i båtplatsavtalen.

Fartbegränsning
I en hamn håller man låg fart och undviker att dra svall. Följ reglerna så respekteras du av båtgrannarna. Max 3 knop!

Försäkring
Bara båtar med gällande försäkring – minst ansvar – får hyra båtplats i marinan.
Alla båtar ska ha en giltigt försäkring med minst ansvarsdel för att inneha ett båtplatsavtal.

Förtöjning
Alla båtar ska med hänsyn till sin storlek använda rätt dimension och typ av förtöjningsmaterial.  Fråga gärna Hamnkontoret om råd och hjälp.

Glasretur
Vid Miljöstationen finns glasreturbehållare för klart och färgat glas. Här finns även behållare för pantemballage.

Grindnyckel
Nyckel till kundgrinden och toalett/dusch finns för alla båtplatskunder att hämta på hamnkontoret mot en deposition.

Gods
Gods beställt till marinan måste ha aviserats i förväg. Vi tar inte ansvar för beställt gods. Hanterings- och lagringskostnader debiteras.

Gästhamn
Gästhamnen har alla faciliteter för den som vill ta en paus. Ett besättningsbyte görs enkelt här då det är lätt att ta sig hit både med bil och kommunala färdmedel mot Åkersberga och Norrtälje.

Hamnkontor
Här får du svar på alla frågor rörande marinan samt bokar arbeten och tjänster. Öppet året runt.

Hushållsavfall
Slängs i sorterat i containern vid Miljöstationen. OBS endast avfall från fritidsbåtar ej öarna!

Hyrbåtar
Via hyrbat.se finns ett urval av dagtursbåtar som kan hyras per dag, helg, vecka eller säsong. Vi har även transportbåtar att hyra.

Hållbart båtliv
Vi arbetar hårt för att skapa ett hållbart båtliv. Hjälp oss genom att välja så miljövänliga produkter som möjligt. Se tips på ”om oss/miljö och hållbart båtliv”.

Inga svall
I vår skyddade vik är vi förskonade från vågor. Släpp svallen och titta bakåt så att du slipper skämmas. Max 3 knop!

Is
Vi råder inte över isen, men isen styr oss. Vi vill naturligtvis ha öppet vatten så mycket som möjligt men vi styr inte över naturen.
.
Kajhyra
Vår kaj går att hyra för sjösättning med kranbil när vi själva inte nyttjar den. Bokning görs via Hamnkontoret och kajen disponeras i 20 minuter och därefter utgår timersättning.

Karta 
Områdeskarta finns under "om oss/områdeskarta".

Kran
Vår pelarkran har en maxkapacitet på 8 ton och gör alla typer av lyft. Vi kan inte lyfta segelbåtar med mast på.

Kundgrind
Inpassage ska ske genom södra grinden mellan Ingvarland och Kontorshuset. Det finns två gånggrindar in på området – intill Grindstugan och bredvid södra grinden.

Mastkran
Tillgång till mastkran ingår för den som har sommar och/eller vinterplats. Övriga betalar en avgift. Mastförvaring ingår för dem som har vinterplats. Mast måste vara väl uppmärkt med namn och telefonnummer. Spridare och stående rigg ska demonteras.

Miljöfond
Vi är anslutna till den ideella Insamlingsstiftelsen Sweboats Miljöfond för att ta ansvar för vår gemensamma miljö och minska båtlivets avtryck. Det är obligatoriskt för alla båtplatsinnehavare, sommar som vinter, att via oss ge ett bidrag till Miljöfonden. Läs mer under "dyvik.se/sweboats-miljofond"

Miljöregler 
Vi arbetar hårt för att skapa en bra närmiljö och ett hållbart båtliv. Våra uppsatta miljöregler, se skyltar på området samt på dyvik.se under ”om oss/miljö och hållbart båtliv” ska följas av alla våra kunder och de som vistas inom området. 

Miljöstation
Här kan du som båtplatskund slänga miljöfarligt avfall från båten som batterier, bottenfärgsburkar, sprayflaskor, olja och filter.

Pallningsmaterial
Endast pallning med stöttor av Seaquiptyp får användas på området. Segelbåtar får ha vaggor. Bockar är ej tillåtna. Stöttor kan hyras av oss. Eget pallningsmaterial ska vara väl uppmärkt med namn och telefonnummer. Omärkt pallningsmaterial omhändertas och kasseras. Vår personal avgör om materialet kan användas. Pallningsmaterial får inte förvaras på marinan.

Parkeringsplatser
Finns på hamnplanen, en p-plats per bryggplats. Parkering är endast tillåten på anvisade p-platser. Utanför grindarna finns gästparkering mot avgift. OBS! Använd alltid kundgrinden! Det är absolut förbjudet att köra genom huvudgrinden och över verkstadsplanen.

Parkeringstillstånd
Alla bilar på hamnplanen ska väl synligt i framrutan ha ett giltigt p-tillstånd. Ett tillstånd per båtplats. Hämtas på hamnkontoret. Bilar utan synligt tillstånd eller på felaktig plats debiteras en parkeringsavgift. Gästparkering finns utanför området för gäster eller om man har fler bilar.

Regler
På vårt område gäller våra regler. Grundreglerna finns på uppsatta skyltar och förtydliganden i skrift samt i denna text.

Sjöbutik
Här finns förutom båt- och fritidstillbehör, oljor, gasol, glass, nödlivs och deliavdelning. 

Sjömack
Öppet dygnet runt. Se ”Drivmedel”.

Sjösättning
Ska bokas och ska bekräftas via Hamnkontoret minst 2 veckor innan önskat datum. Läs mer under "dyvik.se/vinterplatser".

Sommarplatser på land
Vi erbjuder förvaring med egen trailer på inhägnat område samt LOD / Launch on Demand där vi förvarar och sjösätter båten när du vill använda den. Se alternativ på "dyvik.se/sommarplatser".

Sommarplatser i sjön
Tillträde till bryggplatserna gäller under tiden gäller 1 maj till 15 oktober. Se även ”Extratid i sjön”. 

Skrovdukar
Ett bra alternativ till giftig bottenfärg som fungererar! Används under hyrbåtarna och säljs på Hamnkontoret.

TBT
Biocid (gift) – TBT; tributyltenn - som finns i gamla bottenfärger och som är extremt giftigt.
Har din båt den extremt giftiga biociden TBT i bottenfärgen eller finns det misstanke om det ska Hamnkontoret underrättas. Gäller ej båtar tillverkade efter 1995. All form av bottenarbete på dessa båtar är förbjudet av hälso- och miljöskäl. Hamnkonoret kan mot avgift hjälpa dig att mäta din båts botten för att se om TBT finns.

Toalett & dusch
Finns i byggnaden ovanför kajen. Använd grindnyckeln.

Trailerramp
Maxbelastning 1,5 ton. Hamnplatskunder har tillgång till rampen fritt under våra öppettider. Övriga betalar en avgift. Rampen hålls enligt försäkring låst och nyckel finns på Hamnkontoret och i Sjöbutiken.

Trailers och vagnar
Alla båttrailers och vagnar ska vara tydligt uppmärka man namn och telefonnummer. Omärkta trailers och vagnar omhändertas. Förvaring av trailers på området under sommaren debiteras en hyra.

Täckning
Båtägare som täcker sin båt själv ansvarar själv för sitt täckningsmaterial och att det ej orsakar skada på intilliggande båtar. Täckningsmaterial får absolut inte knytas fast i stöttor och bockar.

Upptagning
Bokas alltid på Hamnkontoret minst två veckor i förväg och se till att få bekräftelse från Hamnkontoret. Läs mer information om upptagning under "dyvik.se/vinterplatser".

Vinterplatser
Vinterplatser på land utomhus, i stallage, inomhus kallt och inomhus varmt finns tillgängliga från den 1 oktober till 15 maj. Se tillgängliga alternativ på "dyvik.se/vinterplatser"

Verkstad
Vår verkstad utför alla typer av båt och motorarbeten samt installationer, recond, målning  m.m.Se "dyvik.se/tjänster".

Vatten
Vi har egen brunn med begränsad vattentillgång och färskvatten vid bryggorna får endast användas till vattentankar, ej att tvätta båten. Det går lika bra att tvätta med sjövatten.

Värmerum
Finns i byggnaden ovanför kajen. Använd grindnyckeln.

Y-bommar
Håll Y-bommen ren från gamla tampar mm och informera direkt om ev. brister.

Åretruntöppet
Vi finns på plats hela året och utgör en väsentlig del i skärgårdens infrastruktur.

Öppettider
För aktuella öppettider på försäljning, hamnkontor, sjöbutik, sommarcafé och verkstad, se längst ner på sajten.

Öppna ögon
Vi har bevakningskameror över området men vi ber alla hålla ögonen öppna och rapportera ev. avvikelser till Hamnkontoret.

Har du frågor kring dessa råd och regler så tveka inte att kontakta Hamnkontoret!