Hydraulvagn 4T

Hydraulvagn som lyfter max 4 ton

Minifolkbåt på 4 tons hydraulvagn.

Se filmen om Mecanorems effektiva hydraulvagnar. 

Länk till YouTube ... 
https://youtu.be/9gUNSOPy25Y