TRAILERS & VAGNAR

 

BÅLSTASLÄPET

Vår huvudleverantör för trailers och båtvagnar är Bålstasläpet. I bland blir det viss begreppsförvirring med båtvagnar och trailers. Båtvagnar är för max 30km och används för upptagning och korta transporter. Obromsade registrerade trailers, kallas även EU-trailer och är för max 80km med max båtlast 570kg. Sist men inte minst finns bromsade och registrerade 80km trailers för större båtar.

 

HYDRALVAGNAR

För marinor, båtklubbar, båthandlare, tillverkare och varv är vi agent för en fransk hydraulvagn som borgar för en säker och effektiv hantering för alla typer av båtar.

 

Bålstasläpet
Hydraulvagnar