2020-01-20

NYSATSNING BRÄNSLESTATION & SJÖBUTIK

Efter 10 år var det dags att uppdatera. Nytt kassasystem & pumpstyrning, nytt kontoautomatssystem, nya moderna elektroniska bränslepumpar och dessutom anslutning av alkylatbensintanken till kontoautomaten.

Det var ett omfattande arbete som genomfördes på macken förra året. Allt för att öka tillförlitligheten och säkerheten i systemen. Och – otroligt nog – nästan inga allvarliga inkörningsproblem. Tillförlitligheten är oerhört viktig för oss och därför känns det väldigt tillfredställande med den uppskattning vi får från våra kunder som upplever att vi alltid har bränsle och att det fungerar även på udda tider. Detta gör att det är värt att satsa lite extra.

INFRASTRUKTURSTÖD FRÅN EU

Dyvik Marinas bränslestation utgör en viktig funktion i infrastrukturen i vårt skärgårdsområde. Stödet från Europeiska jordbruksfonden har möjliggjort en större investering i driftsäkrare system och tillgängliggörande av mer miljövänliga alternativ som Alkylatbensin från pump via kontoautomat.