2019-02-25

ISLÄGET 2019 02 25

Isläget är fortfande isigt i Muddy Bay (Dyviken).